”Kan ikke kunstnerne leve av sin kunst kan de jammen finne på noe annet å gjøre”

by admin

Ja, det høres jo fornuftig ut at kunstnerne ikke skal få leke seg på skattebetalernes regning, men som så ofte før er det noen politiske retninger som er ganske historieløse.

 

Vi skal huske at i tidligere tider med enorme klasseforskjeller var det kirken og adelen som sysselsatte kunstnere for å dekorere deres kirker, utsmykke deres palasser og skape deres gravmæler og ettermæler. Kunstnere var avhengige av mesener, kunder som støttet dem, og renessansen hadde mange. Det sies spøkefullt at Medici-familien sponset hele renessansen. Det kan vi jo glede oss over i dag. På samme vis er det gamle Egypts skatter til stor glede for nåtidsmennesket, men vi ville ikke være glade for å bygge pyramidene.

Tankekors dette, men vi har da i Norge kommet til at det å minske klasseforskjeller og ha et felles sosialt sikkerhetsnett gir et bedre samfunn å leve i for alle. Dette fører til at færre fyrster skal ha sine palasser dekorert. Isteden har vi laget offentlige innkjøpsordninger som sikrer kunstnere oppdrag, og at offentlige bygg fortsatt blir utstyrt med kunst. Vi har også skjønt at uten kunsten er vi raskt tilbake på ape stadiet.

Kunstuttrykk er en skole i empati, evne til innlevelse og til å verdsette det vakre og det som er annerledes. Det trenger et sivilisert samfunn mye av.

Så er det også slik at om man ikke holder liv i en kunstnerisk grasrot- skaper klima, så å si- for kunstneriske og estetiske uttrykk, hvor skal da industrien hente sine mer kommersielle uttrykk fra?

Dette har Finland skjønt og laget ordninger med sikte på å ta vare på en bred flora av kunstnere. Så har de da også ligget i teten når det gjelder moderne industridesign.

Next post: