Om klær som kunstnerisk virkemiddel

by admin

I moderne tid har kunsten beveget seg bort fra den naturalistiske nitide gjengivelse av kropper og klær og blitt mer personlig intellektualisert. Den har også på sett og vis gjort seg mindre tilgjengelig. Illustreringen av religiøse myter og et felles kulturelt arvegods ble erstattet av en kunst som i større grad var kunst for kunstens egen skyld.

 

Det gjorde det vanskelig for en maler som Odd Nerdrum å komme inn på arenaen med en stil som minnet om en moderne Rembrandt. Et eminent håndverk, en forgangen uttrykksform. Ja, – en forgangen uttrykksform, men et moderne innhold. Han maler dine drømmer og mareritt, noen ganger med en følelse av et fremtidsscenario hvor luften synes annerledes, kanskje tynnere, kanskje forgiftet, og med mennesker som er blitt igjen etter katastrofen. Så opplever jeg at han bruker klærne som en kunstnerisk metafor. Han ikler skikkelsene de fattiges og de underprivilegertes klesdrakt. De fremstår som slagne, ydmyket og maktesløse. De rare trange små hjelmaktige luene. De underserkaktige kjolene. Han bruker klærne som kommunikasjonsmiddel i maleriets fortelling, og publikum kan dette språket. Det er en moderne og sterk kommunikasjon. Et fortidens håndverksgrep om fremtidens historie.

Previous post:

Next post: